شرایط ارسال

شرایط ارسال محصول

1-هزینه ارسال

  • هزینه ثابت ارسال برای کل کشور مبلغ 10,000 تومان می باشد.این مبلغ ثابت بوده و برای هر تعداد از محصولات به جز خرید های عمده قابل پرداخت می باشد

2-محتویات داخل محصول

  • محصول سفارش شده
  • صورتحساب
  • برگه استرداد محصول
  • کارت تخفیف
  • کارت چیتا بای

3-استفاده از تخفیف ها

  • استفاده از تخفیف ها فقط در صورت پرداخت آنلاین فعال خواهند شد